FILTROVAŤ

Váš súhlas - Vaša cesta k ponukám šitým na mieru

Ďakujeme za príležitosť poskytnúť Vám individuálne informácie a ponuky.

Všetkými potrebnými krokmi Vás prevedieme.

Zadajte Vaše údaje a odošlite Váš súhlas.

Krok 1
Krok 2

Vynikajúci servis začína s osobným kontaktom.

Radi by sme Vám poskytli individualizované informácie a poradenstvo prispôsobené Vašim konkrétnym záujmom (napríklad skúšobné jazdy, podujatia, špeciálne ponuky, servisné výkony počas návštevy predajcu). Preto Vás zdvorilo žiadame, aby ste nám poskytli súhlas so spracovaním Vašich údajov na vyššie uvedené účely. Budeme riadne a starostlivo chrániť súkromie a dôvernosť Vašich údajov.

Individuálny súhlas

Ak poskytnete svoj súhlas, spoločnosť MB Trenčín, s.r.o. môže spracúvať Vaše osobné údaje (napr. kontaktné údaje) s cieľom informovať Vás a poskytnúť Vám prispôsobené poradenstvo v súlade s Vašimi záujmami (profilovanie) o výrobkoch a službách spoločnosti Daimler AG a jej pridružených spoločností prostredníctvom kanálov, ktoré ste si zvolili. Zaškrtnutím príslušných políčok súhlasíte so spracúvaním svojich doleuvedených osobných údajov na vyššie uvedené účely.

Spracúvané osobné údaje:

  1. Vaše meno a kontaktné údaje (napr. adresa, e-mailová adresa, telefónne číslo, Instant Messenger ID, adresy sociálnych sietí)
  2. Údaje, ktoré o sebe poskytujete (napr. záľuby, záujmy, počet členov vašej domácnosti)
  3. Údaje o vašom vozidle (napr. konfigurácia vozidla, počet najazdených kilometrov, údaje digitálnej servisnej knižky)
  4. Informácie o zakúpených výrobkoch a použitých službách (napr. lízingové zmluvy, služby Mercedes me connect, uložené konfigurácie vozidla)

Súhlas pre ekosystém Mercedes-Benz

Ak poskytnete svoj súhlas, spoločnosti ekosystému Mercedes-Benz môžu tiež spracúvať vaše osobné údaje (napr. kontaktné údaje) s cieľom poskytnúť vám prostredníctvom vybraných kanálov prispôsobené informácie a poradenstvo v súlade s vašimi záujmami (profilovanie) o výrobkoch a službách spoločnosti Daimler AG a jej pridružených spoločností vrátane spoločností ekosystému Mercedes-Benz.

 

Zaškrtnutím horeuvedených políčok súhlasíte so spracúvaním a zdieľaním svojich osobných údajov medzi spoločnosťami ekosystému Mercedes-Benz, z ktorých každá je samostatným prevádzkovateľom údajov na vyššie uvedené účely.

Spoločnosti ekosystému Mercedes-Benz:

  1. spoločnosť Mercedes-Benz AG vrátane autorizovaných predajcov a autorizovaných servisných partnerov, ktorí sa geograficky nachádzajú najbližšie k adrese, ktorú som uviedol, ako aj autorizovaných predajcov a autorizovaných servisných partnerov spoločnosti Mercedes-Benz AG, s ktorými som nadviazal kontakt alebo si ich zvolil ako preferovaných predajcov alebo preferovaných poskytovateľov servisu,
  2. Mercedes-Benz Slovakia s.r.o.
  3. Mercedes-Benz Financial Services Slovakia s.r.o.
  4. Daimler Mobility AG

a ich právni nástupcovia.

Ďalšia individualizácia

Radi by sme Vám ešte viac prispôsobili Vašu užívateľskú skúsenosť a ďalej ju individualizovali. Preto by sme Vás radi spoznali trochu lepšie. Z tohto dôvodu by sme Vás chceli poprosiť o poskytnutie súhlasu so spracúvaním ďalších kategórií údajov spoločnosťou MB Trenčín, s.r.o. a v prípade potreby aj ďalšími spoločnosťami ekosystému Mercedes-Benz. Samozrejme, s Vašimi údajmi budeme zaobchádzať dôverne a starostlivo.

Ak poskytnete svoj súhlas, vyššie uvedené údaje sa môžu spracúvať za účelom merania a hodnotenia Vašich záujmov prostredníctvom analytickej metódy vrátane profilovania. Vykonáva sa to s cieľom ďalšej individualizácie kontaktu medzi Vami, spoločnosťou MB Trenčín, s.r.o. a akýmikoľvek ďalšími spoločnosťami ekosystému Mercedes-Benz. V rámci súhlasu so spracúvaním osobných údajov, ktorý ste už odsúhlasili v súlade so zákonom, Vám môžeme ponúknuť individualizované výrobky, služby alebo poradenstvo, ktoré čo najviac zodpovedá Vašim záujmom (napr. rezervačné služby, poradenstvo o službách dostupných pre Vaše vozidlo). Na tento účel poskytujete súhlas spoločnosti MB Trenčín, s.r.o. a ďalším spoločnostiam ekosystému Mercedes-Benz ako príslušným osobám zodpovedným za spracúvanie vyššie uvedených kategórií údajov a za výmenu údajov medzi týmito spoločnosťami.

Ďalšie informácie

Vyhľadajte si ďalšie informácie o nasledujúcich témach: Dobrovoľnosť a právo na späťvzatie súhlasu, Profilovanie, Vaše práva a ďalšie.

Prečítajte si ďalšie informácie

Vplyv na iné súhlasy

Rozsah, v akom poskytnete vyššie uvedené súhlasy, neovplyvní žiadne iné súhlasy, ktoré ste v minulosti poskytli alebo ktoré poskytnete v budúcnosti. Tieto súhlasy zostávajú v platnosti až do odvolania. Ak si želáte stiahnuť tieto ďalšie súhlasy alebo namietať proti spracúvaniu Vašich osobných údajov na účely priameho marketingu konkrétnou spoločnosťou, kontaktujte, prosím, priamo príslušnú spoločnosť.